Demcon

Välkommen till demoleringsmässan på InfraCity, Stockholm

DEMCON, 24 - 25 november, 2022. Branschens rivigaste mässa!

En mässa värd att vänta på!

De flesta som har varit verksamma inom den nordiska demoleringsbranschen sedan 1990-talet känner till den renodlade mässan för demoleringsutrustning som arrangerades vid InfraCity i Bredden, norr om Stockholm under åren 1998 och 2000 av företaget SCOP AB.
Efter det gick mässan över i annan ägo. Med sitt lilla och intima format blev mässan utan överdrift en fullträff, en mötesplats för branschens aktörer att träffas och utbyta erfarenheter. Eftersom det bara var “proffsfolk” som kom till mässan var kvaliteten hög på besökarna och det gjordes många affärer direkt i montrarna.

DEMCON lika renodlad
I september 2010 lanserade samma arrangör, SCOP AB, en ny mässa i demoleringens tecken. Upplägget var detsamma och utfallet blev en fullträff för branschen. En liten intim mässa för branschen där affärer gjordes direkt i montrarna från den första mässtimmen. Och platsen för mässan är som alltid densamma, nämligen InfraMässan vid InfraCity i Bredden norr om Stockholm. Men namnet är som bekant nytt, nämligen DEMCON. Nästa DEMCON-mässa går av stapeln den 24-25 november, 2022.

“Vår huvudsakliga sysselsättning är att producera branschtidningar. Men vi hade oerhört kul när vi hade vår egen mässa 1998 och 2000. Vi har också fått många påstötningar från branschen att arrangera en liknande mässa igen. Vi kunde inte hålla oss längre”, säger Jan Hermansson, vd för SCOP AB, inför mässan 2010.

Vi lever i en ny tid där hela världen är arbetsfält för många, inte minst våra leverantörer. Därför tar DEMCON sikte inte bara på den nordiska demoleringsbranschen utan mässan välkomnar aktörer från hela världen, både tillverkare och entreprenörer. På mässan återfinns många varumärken från framförallt andra europeiska länder.

DEMCON sammanfattar i sitt namn “Demolition, Concrete Cutting, Concrete Floor Preparation, Clean Air & Recycling m m. På ren svenska innebär detta att mässan välkomnar utställare och besökare inom följande verksamhetsområden:

  • Rivning i alla dessa former genom användning av fjärrstyrda rivningsrobotar, rivningsutrustade grävmaskiner med långa rivningsbommar eller korta kraftfulla bommar för riktigt tunga rivningsapplikationer, rivning med hjälp av sprängämnen, demonteringsrivningar med hjälp av avancerad håltagningsutrustning, vattenbilning m m.
  • Verktyg för rivning, återvinning och sortering såsom hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar, hydrauliska fräshuvuden, skrotsaxar och mycket mera.
  • Diamantverktyg och professionell betonghåltagningsutrustning för borrning, väggsågning, vajersågning, rundhålssågning, djupsågning, sågning med handhållna kapmaskiner, kedje- och sticksågning m m.
  • Diamantverktyg i alla dess former för sågning, borrning, slipning, fräsning och polering av betong och en rad andra typer av material.
  • Teknologi omfattande maskiner och utrustningar för slipning och polering av betong som exempelvis borttagning av olika typer av beläggningar på betonggolv, slipning och polering av betonggolv upp till en “superfinish” som idag slår ut traditionella golvbeklädnader utifrån alla aspekter.
  • Professionell utrustning för hantering av byggdamm och betongslam på byggarbetsplatsen är en viktigt del av
mässan och ett område där Sverige ligger långt fram i utveckling och tänkande.
  • Utrustning för återvinning och hantering av rivningsrester och skrot såsom mobila återvinningskrossar, siktar, krosskopor, shredders m m samt hydrauliska verktyg för sortering och klippning.
  • Mässan omfattar också all den typ av kringutrustning som är relaterad till nämnda applikationsområden.

Boka på www.demcon.se


Inframässan vid InfraCity är en förhållandevis liten mässan så kvadratmetrarna kan gå åt snabbt. Det finns 3500 kvm invändigt och ytterligare 5000 kvm utomhus. Utomhus kommer utställarna kunna demonstrera sina maskiner och erbjuda testkörning. Om du är intresserad att ställa ut på DEMCON eller vill ha mera information är du välkommen att kontakta arrangören S.C.O.P. AB.
Väl mött på DEMCON och InfraCity.

Ladda ner broschyren om DEMCON

Demcon 2020 Sponsors

Officiella tidningar för DEMCON:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK