Demcon

Välkommen till demoleringsmässan på InfraCity, Stockholm

DEMCON, 24-25 September 2020. Branschens rivigaste mässa!

Monterpriser

Följande pris gäller för de som önskar ställa ut vid DEMCON 2018:

Monterpriser, invändigt
0-50 m2: 1285 kr/m2
51-100 m2: 1250 kr/m2
101-200 m2: 1095 kr/m2
201-500 m2: 1035 kr/m2
Över 500 m2: 955 kr/m2

Monterpriser, utvändigt
25-100 m2: 685 kr/m2
101-200 m2: 650 kr/m2
Över 200 m2: 605 kr/m2

EDA Workshop About Demolition and Decontamination
IACDS Workshop About Sawing and Drilling