Demcon

Välkommen till demoleringsmässan på InfraCity, Stockholm

DEMCON, 27-28 September 2018. Branschens rivigaste mässa!

In- och utflyttning

Inflyttning
Onsdag 26 september, 2018: 07.00–20.00

Utflyttning
Lördag 1 oktober, 2018: 07.00-20.00

För behov av ytterligare tid för in- eller utflyttning kontakta arrangören.

EDA Workshop About Demolition and Decontamination
IACDS Workshop About Sawing and Drilling