Demcon

Välkommen till demoleringsmässan på InfraCity, Stockholm

DEMCON, 27-28 September 2018. Branschens rivigaste mässa!

Hallplaner

Här finner Du skisser över DEMCONs hallplaner inom- och utomhus. Du hittar också namn på de som bokat in sig hittills.

Här finner Du skisser över DEMCONs hallplaner inom- och utomhus. Du hittar också namn på de som bokat in sig hittills.

Ladda ner skiss över hallplanerna
Hallplaner 2018 [PDF]

Ladda ner skiss över hallplanerna
Hallplaner 2018 [PDF]

EDA Workshop About Demolition and Decontamination
IACDS Workshop About Sawing and Drilling